องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
  หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-775596
www.khaokhaw.go.th