งานการเจ้าหน้าที่
        แผนอัตรากำลัง
        แผนพัฒนาบุคลากร
        คำสั่ง
        ประกาศ
        ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
        มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
        ประกาศ ก.อบต/ก.อบต จังหวัด
        ระเบียบ/หลักเกณฑ์
ควรปรับปรุง

  
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 www.khaokhaw.go.th