องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596ต่อ10
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@khaokhaw.go.th