วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • วิสัยทัศน์

    ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

นายวรวุฒิ ปาละสัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

089-299-1212

นายชาญชัย ชูนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

087-394-1045

ข่าวสารชาวอบต.เขาขาว

กิจกรรมชาวอบต.เขาขาว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

การให้บริการด้านยาเสพติด📣📣📣
16 กันยายน 2566

พี่น้อง อบต.เขาขาว เราดูแล

7
หมู่
6,637
ประชากร
39.15
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.